#96c6dc

Sklep On-Line: +48/ 519 023 181 mail: sklep@roweryzdusza.pl

Regulamin zakupów1.Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży produktów w sklepie internetowym www.roweryzdusza.pl prowadzonym  przez :

Martyna Wiśniewska “Rowery z Duszą”,
ul.Dolna 2a,  05-220 Zielonka
Numer REGON 146760226
Numer NIP 1251557864
telefon 507-349-104
e-mail kontakt@roweryzdusza.pl

2.Warunkiem korzystania z oferty sprzedaży przez  internet jest akceptacja niniejszego Regulaminu.


SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Zamówienia można składać po dokonaniu rejestracji.

2. Klient, który dokonał rejestracji, może złożyć zamówienie po zalogowaniu się do Konta Klienta podając adres, e-mail i hasło.

3. Zamówienia realizowane są na terytorium Polski. Istnieje także możliwość wysyłki za granicę. W takim przypadku warunki sprzedaży i wysyłki towaru są każdorazowo uzgadniane indywidualnie z Kupującym.

4. Wszystkie ceny przedstawione na stronie roweryzdusza.pl są cenami brutto i zawierają    23% podatku VAT.

5. Zawarcie umowy pomiędzy Stronami następuje po prawidłowym złożeniu zamówienia, a warunkiem realizacji umowy jest dokonanie zapłaty na wskazany rachunek bankowy. Jednocześnie Kupujący jest informowany w Panelu Klienta o aktualnym statusie swojego zamówienia  np.  ,,oczekiwanie na przelew” lub „zamówienie w realizacji”.

6. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje po zaksięgowaniu wpłaty. Zamówienie zostaje anulowane w przypadku braku wpłaty na konto sklepu w ciągu siedmiu dni roboczych od dnia jego złożenia.

7. Zamówiony towar wysyłany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL lub Poczty Polskiej – Klient wybiera sposób dostawy podczas składania zamówienia. Koszt wysyłki pokrywa Kupujący.

8. Czas oczekiwania na dostawę wynosi zazwyczaj: w przypadku poczty do 3 dni roboczych, firmy kurierskiej DHL do 2 dni roboczych.

9. Odbiór osobisty zamówionego towaru jest możliwy w sklepach stacjonarnych w Zielonce lub w Wołominie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym bądź mailowym w celu ustalenia daty oraz godziny odbioru.

10. Sprzedający każdorazowo dołącza do przesyłki dowód zakupu - paragon, a na życzenie Kupującego fakturę VAT.

11. Sklep internetowy "Rowery z Duszą" zastrzega sobie możliwość anulowania sprzedaży w momencie ukazania się pomyłki cenowej bądź braku przedstawionego produktu w magazynie sklepu.


ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

1. W okresie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru, Klient ma prawo do jego zwrotu bez podania przyczyny w ramach odstąpienia od umowy. W przypadku chęci skorzystania z prawa zwrotu, towar w stanie, w jakim został dostarczony należy wysłać  na własny koszt lub dostarczyć osobiście – po wcześniejszym uzgodnieniu tego z firmą Rowery z Duszą.

2. Zwrot zapłaconej przez Klienta kwoty zostanie dokonany przelewem na wskazane przez Klienta konto bankowe niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego pisemnego oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy.

3.  Kupujący zobowiązuje się do zwrotu towaru bez widocznych śladów użytkowania a przede wszystkim do utrzymania w czystości jasnych i kolorowych opon roweru.

4. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

                                                                 
PŁATNOŚCI

1. Rodzaje dostaw i płatności możliwych określone są przy składaniu zamówienia. Za zakupy w sklepie roweryzdusza.pl można zapłacić w następujący sposób:

a)       przelewem na rachunek bankowy;

b)       przy odbiorze osobistym zamówionych produktów w sklepie stacjonarnym lub u przewoźnika gdy jest to możliwe;

c)       płatności Credit Agricole Raty;

d)       płatności Raty BGŻ;

e)       za pośrednictwem platformy PayU.

2. Czas realizacji zamówienia i wysyłki to maksymalnie 48 godzin od zaksięgowania wpłaty na koncie firmy gdy towar dostępny jest na magazynie, dostępność przedmiotów pokazana jest przed zatwierdzeniem kupna.

Dane do przelewu:

Rowery z Duszą Martyna Wiśniewska
ul. Dolna 2a
05-220 Zielonka

nr konta:
10 2490 0005 0000 4500 7877 8263

                         

             
 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych jest Martyna Wiśniewska „Rowery z Duszą”  Duczki ul. Poprzeczna 1 05-200 Wołomin NIP 1251557864 REGON 146760226

2. Dane osobowe przetwarzane są przez administratora danych w celu realizacji zamówień składanych za pośrednictwem sklepu internetowego Roweryzdusza.pl, obsługi procesu rejestracji oraz logowania do Konta Klienta zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Dane te nie są udostępniane innym podmiotom.

3. Każdy Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestaniach przetwarzania danych i ich usunięcia.

4.  Sprzedający może wprowadzać dowolne zmiany dotyczące produktów prezentowanych na stornach Sklepu.
Zmiany mogą dotyczyć cen, dodawania oraz usuwania produktów, wprowadzania, odwoływania, jak i zmian akcji promocyjnych w dowolnym momencie.
Niemniej wprowadzane zmiany nie będą odnosiły skutku odpowiednio w stosunku do Kupujących, z którymi została zawarta umowa sprzedaży lub którzy rozpoczęli udział w akcji promocyjnej


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Regulamin Konkursu "Wygraj rower Lila" w serwisie Facebook.com

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu jest firma "Rowery z Duszą" reprezentowana przez Martynę Wiśniewską z siedzibą w 05-220 Zielonka, ul. Dolna 2a.
2. Konkurs organizowany jest na terenie Polski.
3. Celem konkursu jest promocja strony i sklepu "Rowery z Duszą".
4. Fundatorem nagrody rzeczowej jest firma "Rowery z Duszą" Martyna Wiśniewska.
5. Konkurs trwa od 09.05.2017 do 23.05.2017r. (do godziny 22.00)
6. W wyjątkowych sytuacjach Organizator konkursu może przedłużyć lub przerwać trwanie konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje uczestników konkursu na fanpage’u "Rowery z Duszą".

ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU ORAZ OGŁOSZENIE ZWYCIĘZC
1. Uczestnikiem konkursu mogą być tylko osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest posiadanie statusu fana profilu "Rowery z Duszą", udostępnienie zdjęcia konkursowego oraz napisanie w komentarzu hasła "Rowery z Duszą". Warunkiem nieobowiązkowym a mile widzianym jest stworzenie hasła reklamującego sklep "Rowery z Duszą". Konieczne jest również zaakceptowanie regulaminu.
3. Osobami wykluczonymi z konkursu są członkowie rodzin Organizatora.
4. Osoby, które nie spełnią wszystkich warunków nie zostaną wzięte pod uwagę przy wyborze zwycięzcy.
5. Rower "Lila" wygrywa tylko jedna osoba.
6. Zwycięzca zostanie ogłoszony poprzez fanpage "Rowery z Duszą" w dniu 23 maja 2017 roku o godzinie 22.00
7. Odbiór nagrody jest możliwy tylko i wyłącznie przez osobiste stawienie się w salonie stacjonarnym "Rowery z Duszą" z siedzibą w 05-220 Zielonka, ul. Dolna 2a. Termin odbioru nagrody jest możliwy w ciągu 7 dni od ogłoszenia zwycięzcy.
8. Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych [imię i nazwisko) na potrzeby konkursu oraz na rozpowszechnianie treści zgłoszenia w obrębie fanpage'a "Rowery z Duszą" i weryfikacji prawdziwości danych.
9. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności wyborze Laureata i wydania nagrody oraz weryfikowania prawdziwości danych.

NAGRODA
1. Nagrodą w konkursie jest jednobiegowy rower "Lila" produkcji polskiej, objęty 2 letnią gwarancją. Wartość nagrody to 799 zł.
2. Nie ma możliwości wymiany nagrody na równowartość pieniężną.
3. Nie ma możliwości przeniesienia nagrody na kogoś innego.
4. Celem potwierdzenia przyjęcia nagrody, Zwycięzca zobowiązany jest odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres kontakt@roweryzdusza.pl w terminie 2 dni kalendarzowych od momentu zakończenia Konkursu, pod rygorem utraty prawa do nagrody.

REKLAMACJE
1. Reklamacje związane z konkursem mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, listem poleconym z wyraźną datą stempla pocztowego na adres Organizatora, z dopiskiem "Reklamacja” w terminie siedmiu dni od zaistnienia podstawy reklamacji. Reklamacje nadesłane po tym czasie nie będą rozpatrywane.
2. Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego regulaminu, w terminie do 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji. Za przekazanie odpowiedzi na reklamację w terminie uznaje się wysłanie listu poleconego z odpowiedzią w terminie 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji. Organizator może wymagać dodatkowych oświadczeń od użytkownika w celu uprawdopodobnienia podstawy reklamacji.
3. Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji podejmowane będą w formie pisemnej.
4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, ewentualne spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest do akceptacji niniejszego Regulaminu.
2. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
3. Facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z konkursem na łamach serwisu i nie jest jego organizatorem.
4. Konkurs "Wygraj rower Lila" nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.
5. W kwestiach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.